Udstillingen

Udstillingen i 2012 er aflyst p.g.a. for få medlemmer af foreningen, hvilket betyder, at der ikke kan skaffes det nødvendige antal udstillingsnumre.

Foreningen appellerer til, at folk, som holder fugle – uanset antal og art – melder sig i foreningen, så vi fremover har mulighed for at vise alle, hvilken fantastisk hobby, vi beskæftiger os med.

 

 

 

Efterfølgende er derfor kun gældende for fremtidige udstilllinger.

 
Gruppeinddeling:

 • Parakitter og papegøjer
 • Græsparakitter
 • Australske parakitter
 • Sydamerikanske/afrikanske/asiatiske parakitter og papegøjer
 • Dværgpapegøjer
 • Tropefugle
 • Frugt- og indsektædere
 • Australske pragtfinker
 • Farvekanarier
 • Figurkanarier
 • (Racekanarier udstiller i gruppen for tropefugle)
 • Zebra- og mågefinker
 • Undulater

 

Fuglene udstilles i klasse A (opdrætsklassen) eller klasse B (konditionsklassen).

Duer og vagtler må ikke forefindes i udstillingslokalerne.

Tilmelding af fugle:
Fristen for tilmelding fastsættes af bestyrelsen. Tilmelding skal ske til formanden.

Indlevering af fugle:
Alle fugle til udstillingen skal indleveres torsdagen før udstillingen mellem kl. 19 og 22. Sidste frist er fredag kl. 16.

Pyntning af bure og volierer:
Udstillerne er selv ansvarlige for pyntning og må selv medbringe materialer hertil.

Dyrlægekontrol
Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der til udstillingen er tilknyttet en dyrlæge. Det har bl.a. den konsekvens, at der ikke kan indleveres fugle til udstillingen eller salgsafdelingen efter kl. 16 fredagen før.

Stadepenge
Alle udstillere opkræves et gebyr, som går til delvis dækning af dommerhonorarer. Gebyret er fastsat således:

Fugle, som sidder enkeltvis    10 kr.

Små og store volierer            25 kr.

Udstillingskatalog:

Annoncer tegnes ved henvendelse til bestyrelsen.

Prisen er 200 kr. for en halv side.

Kataloget udleveres gratis ved indgangen.

Præmier:

1-4 tilmeldinger udløser: Vandrepokal/ærespræmier (værdi ca. 100 kr.)

5 tilmeldinger udløser: Vandrepokal/ærespræmier og 1. præmie (værdi ca. 75 kr.)

6 tilmeldinger eller flere udløser: Vandrepokal/ærespræmier, 1. præmie og 2. præmie (værdi ca. 50 kr.)

Herudover tildeles pokaler, som ikke kan vindes til ejendom, for følgende:

 • skuets bedste krumnæb
 • skuets bedste spidsnæb
 • skuets bedste biotop
 • skuets bedste opdræt
 • skuets bedste kondition
 • skuets bedste junioropdræt

(alle tildeles endvidere rosette).

Endelig tildeles LDF-rosetter for skuets bedste krumnæb (LDF) og skuets bedste spidsnæb (LDF).

Alle præmierede fugle tildeles rosetter. Vandrepokal vindes til ejendom, såfremt den samme person vinder 3 år i træk eller 5 år i alt.

Der tildeles vandrepokal for årets blomsterstiklinger (2 kategorier).

(Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer af ovenstående)

Stadepladser
Bestyrelsen udlejer stadepladser til firmaer/personer, der ønsker at sælge andet end fugle. Prisen er 150 kr.

Bemandingslister
Bestyrelsen udarbejder bemandingslister for henholdsvis indgang, kantine/køkken, tombola, informations- og salgsstand. Medlemmerne melder sig for 2 timer ad gangen.

Informations- og salgsstand
Alle foreningens medlemmer kan sælge fugle i salgsafdelingen. Alle sælgere opkræves et gebyr på 25 kr. – uanset antallet af salgsfugle.

Foreningen stiller i størst muligt omfang bure til rådighed. Bestilling af bure kan afgives til formanden. Fuglene skal være anbragt i de opsatte bure eller i medbragte rene bure. Transportkasser accepteres ikke. Fugle skal være indleveret samtidig med fugle til udstillingen og salgsburene forsynet med artsnavn og køn, sælgers navn og pris.

Tombola
Foreningen har samlet ca. 400 sponsorgaver hos byens handlende, og disse udloddes i en tombola.Overskuddet går til foreningens drift. Eventuelle gaver kan afleveres til bestyrelsen.

Kantine
På udstillingen indrettes en kantine, hvor der kan købes øl, vand, kaffe, te, pølser, franskbrød med pålæg og kage.

Medlemmer, der fungerer som hjælpere på udstillingen, har adgang til gratis kaffe. De hjælpere, der fungerer i minimum 4 timer pr. dag, har endvidere ret til 1 øl/vand samt 2 pølser med brød, 1 stykke franskbrød med pålæg eller 1 stykke kage.

Oprydning
Det forventes, at alle medlemmer deltager i oprydning efter udstillingen. Foreningen er herefter vært ved lidt mad og drikke.

Drejebog
Bestyrelsen har udarbejdet en drejebog for udstillingen. Drejebogen udleveres til de, som er ansvarlige for de enkelte afdelinger på udstillingen.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at drejebogen evalueres og holdes ajourført.

EVENTUELLE HENVENDELSER VEDR. UDSTILLINGEN KAN SKE TIL FORMANDEN ELLER ET AF DE ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER.

Comments are closed.